Information in Tagalog

Gawain

Ang partnership ay nagsasagawa ng mga pangkalahatang gawain na may mga indibidwal na partner na ang pokus ay sa larangan ng mga Korporasyon, Pananalapi, Pagbubuwis, Ari-ariang Intelektwal, Imigrasyon, Mga Transaksyong Kaugnay sa Ari-ariang Di-natitinag, Kalakalang Pandaigdigan, Paggawa at Pagsasakdal, bukod sa mga iba pa.

Mga Korporasyon

Ang gawaing pangkorporasyon ng partnership ay sumasaklaw sa mga sumusunod: Pagbubuo ng mga Korporasyon; Mga Lingkurang Pangkalihim ng Korporasyon; Mga Lingkurang Trust, Nominee at Escrow; Pagsasaayos ng Pamumuhunang Pandayuhan; Magkasamang Pakikipagsapalarang Pangnegosyo; Pagtatayo ng mga Sangay, mga Tanggapang Pangkinatawan at Mga Panrehiyong Sentro sa Bansa.

Pagbabangko na Pamumuhunan

Ang gawaing pananalapi ng partnership ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Pagbibigay ng mga Panagot; Pagtatala ng mga Panagot; Pagsasanib at Pagkuha; Mga Alok ng Pagbili ng Sosyo sa Kompanya; Nararapat na Sipag para sa mga Issuer at Underwriter; Regulasyon sa mga Broker/Dealer; Pagtutustos sa Ari-ariang Di-natitinag; Pagtutustos sa Proyekto.

Pagbabangko na Pang-Komersyo

Ang gawaing pananalapi ng partnership ay sumasaklaw din sa mga sumusunod: Pagsasadokumento ng Utang; Muling Pagsasaayos ng Utang; Mga gawaing Palitang Pandayuhan; Mga Transaksyong Kalakalang Pandaigdigan; Regulasyon sa Pagbabangko.

Pagbubuwis

Malapit na nauugnay sa aming gawaing batas pangkomersyo ay ang aming gawaing pambuwis. Hinahawakan namin ang mga kaso tungkol sa creditable na buwis na ibinabawas sa kita, dagdag na buwis sa halaga (VAT), buwis sa selyong pagdokumento, buwis sa paglilipat, mga bayad sa adwana kabilang ang iba pang mga buwis na nakakaharap sa mga transaksyong pangnegosyo.

Ari-Ariang Intelektwal

Ang mga gawaing pang-ari-ariang intelektwal (gaya ng patents, trademarks, copyrights,technology transfer) ng partnership ay sumasaklaw sa mga sumusunod: Aplikasyon at Rehistrasyon; Mga Kasunduan sa Pagbibigay ng Lisensya; Paglabag; Di-makatwirang Kumpetisyon; Inter-partido at Panghihimasok; Pagsamsam.

Imigrasyon

Ang gawaing pang-imigrasyon ng partnership ay nakapokus sa pagkuha ng residenteng visa para sa: Tauhang Namamahala at Teknikal na nakatalaga sa Bansa; Mga Namumuhunan; Mga Retirado.

Partner

Demosthenes B. Donato

Pumasa sa bar, 1989, Pilipinas. Edukasyon: Fordham University, New York (LL.M., 1995); Ateneo de Manila University (LL.B., 1998). Autor: Labor Juris (2000). Kagawad, Sentro ng Pananaliksik at Natatanging mga Pag-aaral, Inc.. 2001. Kagawad, Unibersidad ng Pilipinas; Solair Task Force sa Pagbabago ng Batas sa Paggawa, 1999-2000. Kagawad, Integrated Bar of the Philippines - Komite sa Paggawa at Pakikipag-ugnayang Pang-industriya, 1992-1994. Konsentrasyon: Magkasamang Pakikipagsapalarang Pang-Negosyo;  Regulasyon ng Dayuhang Pamumuhunan; Mga Korporasyon; Pamproyektong Pananalapi; Paggawa.

Jeffrey-John L. Zarate

Pumasa sa bar, 1994, Pilipinas. Edukasyon: Ateneo de Manila University (J.D., 1993). Kagawad, Integrated Bar of the Philippines. Konsentrasyon: Mga transaksyon kaugnay sa mga Ari-ariang Di-natitinag; Pagsasakdal; Paggawa.

SPECIAL COUNSEL

Luzonia M. Em

Pumasa sa bar , 1990, Pilipinas. Edukasyon: University of the East (LL.B., 1987). Kagawad, Law Society ng Hongkong (Rehistradong Dayuhang Abogado). Kagawad, Integrated Bar of the Philippines. Konsentrasyon: Mga Korporasyon; Ari-ariang Intelektwal; Imigrasyon.

Kathyrn Ang-Zarate

Pumasa sa bar, 1996, Pilipinas. Certified Public Accountant, 1991, Pilipinas. Edukasyon: Ateneo de Manila University (J.D., 1995); University of Sto. Tomas (B.S. in Commerce, major in Accounting, 1990). Kagawad: Integrated Bar of the Philippines; Philippine Institute of Certified Public Accountants. Konsentrasyon: Pagbubuwis; Telekomunikasyon; Magkasamang Pakikipagsapalarang Pang-Negosyo; Korporadong Pananalapi; Mga Korporasyon.

Of Counsel

Nicolas A. Zarate

Pumasa sa bar, 1971, Pilipinas. Edukasyon: University of the Philippines (LL.B., 1970). Kagawad, Philippine Constitution Association. Kagawad, National Environment Protection Council - Legal Committee, 1978-1983. Kagawad, Integrated Bar of the Philippines. Konsentrasyon: Mga transaksyon kaugnay sa Ari-ariang Di-natitinag; Proteksyon sa Kalikasan; Mga Korporasyon.

Business Hours

Business Hours:  Monday - Friday, 8.00 AM - 5.00 PM (GMT+8)

BUSINESS OFFICE

7/F Electra House, 115 Esteban Street, Legaspi Village
1229 Makati City, Philippines